Privacy Policy

Privacy 

Potteriemori.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit privacybeleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Potteriemori.nl draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld betaalgegevens, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Potteriemori.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren;
1. Het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres,
2. Om u te informeren over de ontwikkeling van Potteriemori.nl en over speciale (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een email te sturen naar info@Potteriemori.nl
3. U te kunnen verzoeken uw ervaringen met Potteriemori.nl te delen, teneinde u nog beter van dienst te kunnen zijn,
4. Wanneer een bestelling niet goed wordt afgerond, kan het zijn dat u van ons een e-mail ontvangt om aan te geven dat er iets niet goed gaat bij ons. We vragen dan of u nogmaals de bestelling wil plaatsen.

Potteriemori.nl verkoopt uw gegevens niet

Potteriemori.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, het evalueren van de activiteiten / diensten van Potteriemori.nl. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Gegevens laten wijzigen

Wanneer u een account heeft aangemaakt, kunt u zelf uw gegevens inzien en wijzigen. Heeft u geen account aangemaakt, dan kunt u uw persoonlijke gegevens bij ons laten wijzigen op basis van het correctierecht. Het is mogelijk om te achterhalen welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en waar ze precies voor gebruikt worden. Onvolledige of onjuiste informatie kan op deze manier worden hersteld of verwijderd. 
Het is mogelijk u te beroepen op het recht van verzet. Dit houdt in dat u als betrokkene of gemachtigde een verzoek kan doen tot beëindiging van de gegevensverwerking. U dient dit te doen door een brief voorzien van een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen naar onze klantenservice.